نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

تکلیف نوروزی 96 پایه پنجم
آپلود شده توسط: سرکار خانم ابراهیمی و آقای شفیعی در تاریخ 1395/12/22
فایل پیوست شده: پیک پنجم.pdf حجم فایل: 4/63 مگابایت
تکلیف نوروزی 96 پایه ششم
آپلود شده توسط: آقای پشتکوهی و شفیعی در تاریخ 1395/12/22
فایل پیوست شده: پیک ششم.pdf حجم فایل: 3/65 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه اول فروردین 96
آپلود شده توسط: سرکار خانم قنبری در تاریخ 1395/12/18
فایل پیوست شده: پیک کلاس اول.pdf حجم فایل: 1/89 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه دوم نوروز 96
آپلود شده توسط: خانم اسماعیلی در تاریخ 1395/12/18
فایل پیوست شده: پیک دوم.pdf حجم فایل: 2/08 مگابایت
تکلیف نوروزی پایه سوم نوروز 96
آپلود شده توسط: خانم شریفی در تاریخ 1395/12/18
فایل پیوست شده: پیک کلاس سوم.pdf حجم فایل: 403/23 کیلو بایت
تکلیف نوروزی پایه چهارم 96
آپلود شده توسط: خانم سلیمانی در تاریخ 1395/12/18
فایل پیوست شده: پیک کلاس چهارم.pdf حجم فایل: 1/44 مگابایت
تکالیف تعطیلی 20 و 21 دی ماه
آپلود شده توسط: آموزش در تاریخ 1395/10/20
فایل پیوست شده: تکالیف درسی دوره ابتدایی.docx حجم فایل: 13/77 کیلو بایت
تکالیف روز های تعطیلی آلودگی هوا
آپلود شده توسط: آموزش در تاریخ 1395/08/26
فایل پیوست شده: تکالیف تعطیلات آلودگی هوا.jpg حجم فایل: 201/17 کیلو بایت