افتخارات  مدرسه


برگزیده آزمون المپیاد ریاضی
درج شده در تاریخ 1393/12/26 توسط آموزش.

دانش آموز گرامی آقای آرمین معصومی پایه هفتم

نفر برگزیده در آزمون المپیاد ریاضی