اخبار و رویدادها


سایز نمودن لباس های فرم مدرسه
درج شده در تاریخ 1397/06/10 توسط دین ودانش.

آغاز سال تحصیلی مدرسه در روز اول مهر ماه
در گذشت نا بهنگام دانش آموز سابق ،امیر حسین امینیان
جشنواره تولید کتاب صوتی
اردوی برون استانی (مشهد )
باااهدائ سلام احتراما بدینوسیله به اطلاع والدین گرامی رسانده می شود عزیزان دانش آموزی که تا به حال نسبت به تعین سایز لباس فرم خود اقدام نکرده اند ضروریست هرپه سریعتر  به مدرسه مراجعه و  آن را انجام دهند.