اخبار و رویدادها


اطلاعیه شماره 2 باز گشایی مدرسه
درج شده در تاریخ 1397/06/20 توسط دین ودانش.

آغاز سال تحصیلی مدرسه در روز اول مهر ماه
در گذشت نا بهنگام دانش آموز سابق ،امیر حسین امینیان
جشنواره تولید کتاب صوتی
اردوی برون استانی (مشهد )
با سلام کلیه دانش آموزان مدرسه در پایه های اول تا ششم می توانند حهت دریافت برنامه هفتگی سال تحصیلی جدید و همچنین  تقویم اجرایی سال تحصیلی جدید به سایت مدرسه عنوان های اصلی سایت مراجعه نمایید.