اخبار و رویدادها


فعال کردن تلگرام والدین گرامی(دریافت پیام ها)
درج شده در تاریخ 1395/08/25 توسط دین ودانش.

آغاز سال تحصیلی مدرسه در روز اول مهر ماه
در گذشت نا بهنگام دانش آموز سابق ،امیر حسین امینیان
جشنواره تولید کتاب صوتی
اردوی برون استانی (مشهد )

احتراما در پی در خواست  والدین محترم جهت دریافت سریعتر پیام های آموزشی و تربیتی از سوی مدرسه در جلسات والدین فرمی جهت دریافت شماره تلفن همراه تقدیم گردید که عزیزان شمارهایی فعال در این خصوص مرقوم فرمایند . لذا با توجه به فعال شدن کانال تلگرام پایه های تحصیلی متاسفانه شماره بعضی از والدین در این خصوص به روز رسانی نشده است . تقاضا میشود تا نسبت به فعال کردن تلگرام خود اقدام لازم را مبذول فرمایند .

با تشکر