اخبار و رویدادها


اسامی برگزیدگان آزمون جامع علمی مرحله اول
درج شده در تاریخ 1396/08/21 توسط آموزش.

آغاز سال تحصیلی مدرسه در روز اول مهر ماه
در گذشت نا بهنگام دانش آموز سابق ،امیر حسین امینیان
جشنواره تولید کتاب صوتی
اردوی برون استانی (مشهد )
با سلام احتراما بدینوسیله اسامی برگزیدگان رتبه های اول تا سوم پایه های تحصیلی چهارم تا نهم در  صفحه اصلی سایت مدرسه اعلام شده است