اخبار و رویدادها


برگزیدگان مرحله دوم آزمون جامع علمی مرآت
درج شده در تاریخ 1396/12/16 توسط آموزش.

آغاز سال تحصیلی مدرسه در روز اول مهر ماه
در گذشت نا بهنگام دانش آموز سابق ،امیر حسین امینیان
جشنواره تولید کتاب صوتی
اردوی برون استانی (مشهد )
با سلام احتراما نفرات اول تا سوم پایه های تحصیلی چهارم تا نهم  در آزمون جامع علمی مرات در صفحه اصلی سایت مدرسه در قسمت نفرات برگزیده اعلام شده است