آزمون ها و امتحانات

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی خرداد ماه 92

چهارشنبه 92/3/1 ریاضی

شنبه 92/3/4 املای فارسی

دوشنبه 92/3/6 جغرافی

چهارشنبه 92/3/8 تاریخ مدنی

شنبه 92/3/11 علوم

یکشنبه 92/3/12 انشای فارسی

تذکرات :

1- امتحانات راس ساعت 8 صبح آغاز میشود ضروریست نیم ساعت قبل از شروع امتحان دانش آموزان در مدرسه باشند.

2- امتحانات دروس شفاهی و عملی قبل از امتحانات کتبی خواهد بود

3- برنامه این امتحانات توسط معلمین به دانش آموزان اعلام خواهد شد تادر دفتر روز نگار خود یادداشت نمایند.

 

برنامه امتحانات پایه ششم ابتدایی:

چهارشنبه 92/3/1 هدیه آسمانی

شنبه 92/3/4 ریاضی

دوشنبه 92/3/6 املای فارسی

چهارشنبه 92/3/8 علوم تجربی

شنبه 92/3/11 مطالعات اجتماعی

یکشنبه 92/3/12 انشای فارسی

 برنامه امتحانات نوبت اول پایه های هفتم و هشتم و نهم متوسطه دوره اول دی ماه 1396

          ولی محترم:

      احتراما ضمن تقدیم برنامه امتحانات نوبت اول توجه شما و دانش آموزان گرامی را به نکات ذیل جلب  می نمائیم.

           1-از ساعت 30/7 الی 9 کلاس رفع اشکال و مرور درس امتحان خواهد بود.

            2-امتحان راس ساعت 9 صبح آغاز می شود و بعد از پایان امتحان به منزل خواهند آمد .

            3 -از آوردن وسایل اضافی در جلسه امتحان خود داری شود .

            4-غیبت غیر موجه در امتحان برابر با نمره صفر در آن درس می باشد .

            5-با توجه به اینکه امتحانات هر روز طبق برنامه ی تقدیمی برگزار می شود نسبت به زمان رفت و آمد فرزندتان از

                    منزل به مدرسه و بالعکس عنایت لازم را مبذول فرمائید.      

                                    

                                                                     (( * اصلاحیه برنامه امتحانات نوبت اول *))     (( با تشکر مجتمع آموزشی دین و دانش ))

ردیف

روز و تاریخ

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

ساعت امتحان

1

شنبه         9/10/96

ریاضی

ریاضی

ریاضی

ساعت شروع امتحان 9 صبح می باشد .

2

یکشنبه    10/10/96

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی

3

دوشنبه     11/10/96

قرآن

قرآن

قرآن

4

سه شنبه  12/10/96

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

5

چهارشنبه 13/10/96

املا ی فارسی

املا ی فارسی

املا ی فارسی

6

شنبه        16/10/96

علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی

7

یکشنبه   17/10/96

تفکر و سبک زندگی

تفکرو سبک زندگی

آمادگی دفاعی

8

دوشنبه   18/10/96

دینی

دینی

دینی

9

سه شنبه 19/10/96

عربی

عربی

عربی

10

چهارشنبه20/10/96

مهارت نوشتاری

انشاء

مهارت نوشتاری

انشاء

مهارت نوشتاری

انشاء

11

شنبه    23/10/96

دستورزبان و ادبیات فارسی

دستورزبان و ادبیات فارسی

دستورزبان و ادبیات فارسی