آموزشی
نفرات برگزیده در مرحله دوم آزمون سنجه ریاضی و علوم

پایه دوم راهنمایی :
 
1-آرش شیخ السلامی
2-محمد حسین همتی
3-امیر حلاجی
4-امیر ورمزیاری
5- متین کاظمی

پایه سوم راهنمایی :
1- دانیال محرمی
2-محمد علی کفشدار طوسی
3-محمد امین آزاد خانی
4-پارسا شیرازی نژاد
5-سید مهران شجاعی


پایه ششم :
1-سام سپنتا
2-محمدمهدی درمنکی
3-آرمین عبداللهی


پایه پنجم :
1-آروین قاضی سعیدی
2-علی ارسلان یوسفی
3-امیر فربد عقیلی