web statistics
آخرین اخبار و رویدادها
ویژه پایه های ششم و هفتم و هشتم مشروح خبر ...

قابل توجه پایه های سوم تا هشتم آزمون جامع علمی مشروح خبر ...

عزیزان دانش آموز روز جمعه ساعت 11/15 وارد صفحه شخص خودتان شوید مشروح خبر ...

ویژه پایه های ششم و هفتم و هشتم مشروح خبر ...

قابل توجه کلیه دانش آموزان عزیز و گرامی علاقمند شرکت کننده درجشنواره مشروح خبر ...

سایر خبرها ...
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5
تصاویر مدرسه
به وب سایت دین و دانش خوش آمدید.

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تنها يك حادثه داخلي براي تغيير يك رژيم سياسي نبود. بلكه همان‌گونه كه
بسياري از دولتمردان آمريكائي، اسرائيلي و اروپائي در خاطرات خود از آن روزها تعبير كرده‌‌اند، انقلاب از ديدگاه آنان
زلزله‌اي ويرانگر براي جهان غرب بود.
گذشته از آنكه آمريكا مطلوبترين شرائط جغرافيائي، اقتصادي و نظامي را در يكي از حساسترين مناطق جهان كه
مرزهاي طولاني با رقيب (دولت شوروي) داشت، از دست مي‌‌داد امواج اين انفجار بزرگ رژيمهاي وابسته به غرب را
در ممالك اسلامي و بلاد عربي متزلزل و بيمناك كرده بود. پيام اصلي انقلاب اسلامي ماهيتي فرهنگي داشت و
مبتني بر انديشه ديني و ارزشهاي معنوي بود.
پيروزي انقلاب به معناي صدور پيام و ارزشهاي آن و به حركت در
آمدن موجي از خيزشهاي رهايي بخش در كشورهاي اسلامي و جهان سوم بود. همزمان با ايران، رژيم وابسته به
آمريكا در نيكاراگوئه نيز سرنگون شد. در افغانستان دولت شوروي ناگريز از كودتاي خونين و سپس لشكركشي و
اشغال اين كشور شد تا حركت اسلامي را مهار كند.1 در عراق، كودتاي صدام با همين هدف شكل گرفت. 2
مردم لبنان و فلسطين پيروزي انقلاب ايران را جشن گرفتند و جهاد خويش را در شكلي نوين و ملهم از انقلاب
اسلامي آغاز كردند. جنبشهاي اسلامي در مصر، تونس، الجزاير، سودان، عربستان و تركيه احيا شدند.
پس از جنگ جهاني دوم نظمي ظالمانه بر جهان حكمفرما بود. مناطق مختلف جهان بين دو قدرت غالب شرق و
غرب تقسيم شده بود و سازمان‌هاي نظامي ورشو و ناتو نگهبانان اين نظم ناعادلانه بودند. هيچ حركت و تحولي در
جهان سوم خارج از اين چارچوب و بدون وابستگي به يكي از دو قطب حاكم امكان موفقيت نمي‌يافت. اينك انقلابي
در جهان معاصر و در منطقه امن غربيها پيروز شده بود كه شعار اصلي آن «نه شرقي نه غربي» بود. نهضت امام
در ايران مستقيماً با امپرياليسم آمريكا درافتاده بود و شكست را بر او تحميل كرده بود. اين واقعيت كمونيست‌ها را
در ادعاي مبارزات ضدامپرياليستي شان خلع سلاح مي‌كرد و براي نخستين بار در عصر حاضر، دين را به عنوان
عاملي حركت‌زا در پهنه مبارزات ملتها مطرح مي‌ساخت.
با وجود همه ناباوريها و تمامي تلاشهايي كه در سطح بين‌‌المللي براي حفظ رژيم شاه و جلوگيري از موفقيت
امام‌خميني بعمل آمد، انقلاب اسلامي در مرحله نخست مبارزات خويش پيروز گرديد و از اين جهت پيروزي آن
بيشتر به يك معجزه شبيه بود تا تحولي عادي. به جز امام‌خميني و توده‌‌هاي بيشماري كه خارج از تحليل‌هاي
معمول، به گفته‌‌ها و وعده‌هاي امام باور قلبي داشتند، عموم تحليل‌گران سياسي و همه كساني كه در رخدادها
و حوادث ايران دخيل بودند وقوع چنين پيروزي را، حتي تا روزهاي واپسين عمر رژيم شاه ناممكن مي‌دانستند.
چنين بود كه از صبحدم 22 بهمن 1357 خصومت با نظام نوپاي اسلامي در پهنه‌اي گسترده آغاز شد. جبهه
دشمنيها را آمريكا رهبري مي‌كرد و دولت انگليس و برخي دول اروپايي ديگر به همراه تمامي رژيمهاي وابسته به
غرب در آن مشاركت فعال داشتند. شوروي (سابق) و اقمار آن نيز ناخرسند از اتفاقي كه در ايران افتاده و به
حاكميت دين منجر گرديد، با آمريكائيها در بسياري از خصومتها همسو شدند. نمونه بارز اين هم‌پيماني در همنوائي
نيروهاي چپ و راست ضدانقلاب داخل كشور كه بعدها اسناد وابستگي آنان به سفارتخانه‌هاي شوروي و آمريكا
افشا گرديد و از آن بارزتر هماهنگي همه‌‌جانبه دو كشور در تجهيز صدام و حمايت از او در جنگ با جمهوري
اسلامي را مي‌‌توان مشاهده كرد. اما امام‌خميني با همان منطقي كه نهضت اسلامي را آغاز كرده بود، در اوج
فتنه‌ها و فشارهاي خارجي انقلاب را هدايت كرد و آن را با اراده خويش به دوره سازندگي و ثبات هدايت نمود.
نهضتي كه امام‌‌خميني پرچمدار و پايه‌گذار آن بود، توانست غبار از چهره اسلام زدوده و سيماي حقيقي آن را پس
از 14 قرن به جهان تشنه عدالت بنماياند. به همين دليل است كه انقلاب اسلامي ايران در جهان اسلام به عنوان
«انقلاب امام‌‌خميني» شناخته شده است.


آدرس ایمیل مدرسه : edu.dinodanesh@yahoo.com
دانش آموزان برتر
بردیا تک سایه
پایه دوم ابتدایی کلاس دوم ابتدایی
نفر ممتاز در مرحله اول کتابخوانی دوره ابتدایی
امیر عباس احراری
پایه سوم ابتدایی کلاس سوم ابتدایی
نفر برگزیده در پایه سوم ابتدایی در مرحله اول طرح کتابخوانی
محمد پارسا نصیر لو
پایه چهارم ابتدایی کلاس چهارم ابتدایی
نفر برگزیده پایه چهارم در مرحله اول طرح کتابخوانی
مهزاد مختاری فرد
پایه پنجم ابتدایی کلاس پنجم ابتدایی
نفر برگزیده پایه پنجم در مرحله اول طرح کتابخوانی
آریو محرمی
پایه سوم ابتدایی کلاس سوم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه سوم ابتدایی
محمدپارسا محمودآبادی ارانی
پایه سوم ابتدایی کلاس سوم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه سوم ابتدایی
سجاد احسانی
پایه سوم ابتدایی کلاس سوم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه سوم ابتدایی
علیرضا خالقی
پایه سوم ابتدایی کلاس سوم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه سوم ابتدایی
ارشیا امین رعیای ثوری
پایه دوم ابتدایی کلاس دوم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه دوم ابتدایی
محمد عرفان اله وکیل
پایه دوم ابتدایی کلاس دوم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه دوم ابتدایی
محمد حسین عبد اللهی فلاحی
پایه دوم ابتدایی کلاس دوم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه دوم ابتدایی
امیر حسین آملی
پایه دوم ابتدایی کلاس دوم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه دوم ابتدایی
کیان نیکخواه وزیری
پایه چهارم ابتدایی کلاس چهارم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه چهارم ابتدایی
علی سید احمدیان
پایه چهارم ابتدایی کلاس چهارم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه چهارم ابتدایی
محمدامین رادنیا
پایه پنجم ابتدایی کلاس پنجم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه پنجم ابتدایی
مهزاد مختاری فرد
پایه پنجم ابتدایی کلاس پنجم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه پنجم ابتدایی
سبحان حاجی آقا بابایی
پایه پنجم ابتدایی کلاس پنجم ابتدایی
نفربرگزیده در پایه پنجم ابتدایی
هیراد مهاجر سلیمانی
پایه اول ابتدایی کلاس اول ابتدایی
نفر برگزیده پایه اول ابتدایی
محمد حسین زارع کاریزی
پایه اول ابتدایی کلاس اول ابتدایی
نفر برگزیده پایه اول ابتدایی
شایان چیت ساز
پایه اول ابتدایی کلاس اول ابتدایی
نفر برگزیده در پایه اول ابتدایی
محمد رضا حاتمیان
پایه اول ابتدایی کلاس اول ابتدایی
نفر برگزیدهدر پایه اول ابتدایی
هادی قهرمانی
پایه اول ابتدایی کلاس اول ابتدایی
نفربرگزیده در پایه اول ابتدایی
متولدین این هفته
کیان نیکخواه وزیری
یکشنبه 17 اسفند
تولدت مبارک!
علیرضا نظری
دوشنبه 18 اسفند
تولدت مبارک!
آمار بازدید وب سایت
کاربران آنلاین 1 نفر
بازدید امروز 11 نفر
بازدید دیروز 20 نفر
بازدید این هفته 11 نفر
بازدید این ماه 578 نفر
بازدید کل 26649 نفر
آلبوم تصاویر
ادامه ...